Open in new tab

Digitala läromedel − vägen till framgång | IT-Pedagogen.se

Mindre än 10 % av de läromedel som upphandlades av de svenska skolorna inför läsåret 2017/2018 var digitala, cirka 90 % var analoga.


Läs hela artikeln →
it-pedagogen.se