Open in new tab

Digitala betalningar ökar – men kontanterna regerar globalt 

I en rapport om svenska folkets betalningsvanor som Riksbanken publicerade i förra veckan uppgav 80 procent av svenskarna att de använde bankkort för att betala sitt senaste köp.

Bara 13 procent hade använt kontanter för det senaste köpet. För två år sedan hade åtta av tio svenska använt kontanter den senaste månaden – det är nu nere i sex av tio svenskar.

Men så är alltså inte läget ute i världen. Exempelvis pekade en studie från Paypal förra året att människor i både Asien och Europa föredrog kontanter.

Sri Shivananda tror att förflyttningen från kontanter till digitala betalningar kommer att ta lång tid och att det är de som är födda efter 1980 som kommer att gå i täten eftersom de har en mer digital interaktion med världen runt sig. Också David Ng vid investeringsföretagets B Capital Groups Singaporekontor säger till CNBC att kontanterna kommer att dröja sig kvar, inte minst för att det kan vara svårt att få tag i bankkort eller kreditkort eller att använda digitala betalplattformar i många länder.

För att digitala betalningar på allvar ska slå igenom globalt krävs tre saker enligt Sri Shivananda. – Säkerhet är definitivt nummer ett. Integritet är nummer två och pålitlighet är nummer tre.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se