Open in new tab

Digital inlämning av årsredovisning öppnar nya möjligheter

Måndagen den 26 mars tar Näringsminister Mikael Damberg emot Bolagsverkets slutrapport om Tjänst för digital inlämning av årsredovisningar.

I rapporten redovisas vilka möjligheter och nyttor som uppkommer för företagen när de kan tillgängliggöra finansiell information digitalt. – Att det nu blir möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt är en förenkling för företagarna, och vi har glädjande nog redan fått in de första i den nya tjänsten.

Den totala samhällsnyttan av denna effektivisering är stor, liksom miljövinsterna. Vi kan även motverka ekonomisk brottslighet genom att tillgängliggöra finansiell information och öppna nya möjligheter till att analysera, dela och samordna uppgifter mellan myndigheter, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket. – Att lämna in årsredovisningen digitalt ska vara förstahandsvalet och kommer i framtiden att bli obligatoriskt.

Det ska vara enkelt och tryggt att göra rätt och digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara, fortsätter Annika Stenberg.


Läs hela artikeln →
it-finans.se