Open in new tab

Digital förnyelse: Har detaljhandelns aktörer vad som krävs för att utveckla och försvara sina roller i ekosystemet? - IBM Sverige – THINK Bloggen

Den svenska detaljhandeln: Ett ekosystem under förändring För drygt två år sedan föreslog vi att det är hög tid för detaljhandelns aktörer att välja roll i ekosystemet.

Vi liknade ekosystemet vid en hage med fyra djur: Kor: De traditionella butiksaktörerna som servar hemmamarknaden. Myggor: Små e-handelsentreprenörer som är specialiserade inom ett visst område.

Hajar: Globala e-handelsföretag som erbjuder produkter inom traditionellt åtskilda branscher. Muterade kor: Kor som har lyckats utveckla en omni-kanalsmodell.

Idag är ämnet än mer aktuellt. Den svenska e-handeln omsatte 67 miljarder kronor 2017.

Det är närmare 9% av den totala detaljhandeln och en ökning med 24 miljarder jämfört med helåret 2014 (E-barometern 2017). Frågeställningen har kommit att bli hur, snarare än om, korna ska förnya sig genom att driva en digitaliseringsagenda.

Tillbaka till ritbordet: De etablerade aktörerna är nu inne i en explorativ fas Det gradvisa skiftet i konsumentbeteende beror bland annat på attraktiva erbjudanden, förbättrad teknik och innovativa affärsmodeller inom e-handeln.


Läs hela artikeln →
www.ibm.com