Digi ... vaddå? Gör vi fel?

Det finns inte ett företag idag som inte vet att innovation och affärsutveckling är ett måste. Innovation är i hög grad teknikdrivet  och verksamheten och IT-avdelningen bär det gemensamma ansvaret för att lyckas. Vi digitaliserar  så mycket vi hinner! Men bland de positiva tongångarna hör man nu också mer kritiska röster.

Glöm inte bort att uppdatera hur IT-avdelningen mäts

Problemet uppstår dock om företagets ledning fortfarande mäter sin IT-avdelning på effektivitet och sänkta kostnader. Målkonflikten är oundviklig och omedelbar. Redan första mötet kommer man att krocka och det blir svårt att komma vidare i ett gemensamt fungerande samarbete. IT bör mätas och styras mot innovation så att man vet företagets mål och prioriteringar och ha egen budget för utveckling och innovation. Med IT som en strategisk och proaktiv aktör finns förutsättningarna för ett bra samarbete och riktig end-to-end digitalisering. Vilket leder oss till nästa invändning.

Digitalisering, mer än en app

Digitalisering måste ske i alla lager; inte bara front end (ex via webb eller app) utan genomgripande i alla steg i affärsprocesserna. Man har alltså inte digitaliserat hanteringen av reseräkningar bara för att det går att scanna kvitton om det fortfarande sitter fyra personer och hanterar dem manuellt. Många är trötta på själva ordet digitalisering, ser ordet som ett buzzword som förhoppningsvis snart är ersatt med ett nytt. Eller att digitalisering är lika med någon tekniktrend av typen IoT eller AI. Och det är kanske en förståelig åsikt om man inte tar helhetgreppet.

Men vi pratar ju inte samma språk

Sist men inte minst, den om hur IT-företagens egen transformation. Är man van att prata med IT-avdelningen är det naturligtvis inte självklart att prata om verksamhetens processer på vad som inbland kan upplevas vara ett främmande språk. Risken för kulturkrock är uppenbar, speciellt om man försöker förklara att SSD kommer att ersätta enterprises roterande diskar för marknadschefen. Den informationen kommer inte att mötas av ett trivsamt medhåll eller generera intresserade följdfrågor.


Källa: faktaunderlag IT-Radar 2017

Läs nästa artikel

AI-baserad screening för läs- och skrivsvårigheter

Läs nästa: AI-baserad screening för läs- och skrivsvårigheter