Det nya IT-landskapet

Innovationstempot är högre än någonsin skriver analysföretaget Radar i en ny rapport från december 2018. Nu står vi mitt uppe i den stora förändring på IT-marknaden Radar flaggade för, för några år sedan.

Verksamheternas forskning och utveckling är teknikdriven och man söker teknik som har låga instegströsklar och snabb  driftsättning eftersom kraven på snabb avkastning är hög. Dessa investeringar representerar en stor tillväxt för leverantörer, återförsäljare och konsulter. Nu handlar det om att ta en del av kakan.

"7 av 10 digitaliseringsprojekt drevs av andra resurser än traditionella IT-aktörer, framförallt teknik- och industrikonsulter."

Problemet är att när IT köptes av IT-avdelningen köpte man av traditionella IT-leverantörer. Nu är det verksamheten som köper IT för att utveckla funktioner och processer. Eftesom de är vana att arbeta med företag som ligger inom verksamhetsutveckling och processutveckling är de dit de söker sig för att hitta en innovationspartner. Då hamnar affären utanför det traditionella IT-ekosystemet.

Utmaningar

  • För  leverantörer  blir överlevnad den stora utmaningen, oavsett om man fokuserar eller satsar på ett brett erbjudande.
  • För en IT-verksamheter handlar det om att organisera och styra på helt olika sätt. En förutsättning är att centralisera de delar som går och skapa lönsamma skalfördelar och samtidigt decentralisa värdeskapande delar.
  • Skapa partnerskapsmodeller så att man är en del av investeringarna i IT också framåt

Läs mer på Radars webbsida.