Open in new tab

Deras ai var bättre på att hitta hudcancer än läkarna

Att ställa en tidig diagnos är avgörande för patientens överlevnad, men det krävs ett tränat öga för att särskilja oskyldiga födelsemärken från potentiell hudcancer.

Eventuellt kan artificiell intelligens hjälpa till att minska andelen missade fall. Nu har forskare från Frankrike, Tyskland och USA tränat ett CNN-nätverk (convolutional neural network) att identifiera hudcancer, detta genom att studera en enorm databas med maligna födelsemärken.

Forskarnas algoritm är inspirerad av hur hjärnan processar bilder. – Vårt CNN-nätverk fungerar som hjärnan hos ett barn.

För att träna det visade vi nätverket mer än 100 000 bilder på maligna och benigna födelsemärken och hudcancer, och angav diagnosen för var och en av bilderna. För varje träningsbild blev vårt CNN allt bättre på att skilja mellan maligna och benigna födelsemärken, säger professor Holger Haenssle till Engineering and Technology. Nästa steg var ett test där deras ai ställdes mot 58 dermatologer i 17 länder.

Alla fick analysera samma bilder, och om så behövdes ge en rekommendation kring behandling. Efter några veckor gavs hudläkarna ytterligare information om patienterna, och fick veta den plats på kroppen där den misstänkta hudcancern satt.


Läs hela artikeln →
www.nyteknik.se