Den digitala arbetsplatsen

Den digitala arbetsplatsen ger oss möjligheter men den har också sina utmaningar. Här behövs ordning och reda och system som ser till att den allt mer digitala, mobila, ständigt uppkopplade arbetsdagen fungerar. Verktyg som stöttar internt och externt samarbete och ger maximal datatillgänglighet, säker fildelning och trygg informationshantering.

På många företag är det ett problem att de anställda bryter mot internt uppsatta regelverk och använder sig av fildelningstjänster som ligger utanför företagets kontroll för att lagra och dela affärskritisk information. Oftast sker det inte med avsikt att orsaka skada, det händer på grund av okunskap och att de saknar säkra alternativ. Då är det enkelt att utnyttja privata fildelningstjänster där din organisations information, affärsmässigt och legalt känslig, ligger med marginellt skydd mot otillbörlig åtkomst. Något som kan få förödande konsekvenser om känsligt data och sekretessbelagda dokument kommer på villovägar.

En lösning att undvika problemet är att tillämpa rätt teknik. Smarta verktyg som också underlättar det digitala samarbetet. Som ger datatillgänglighet, utbyte av information, innovation och engagemang på en öppen men säker plattform som också enkelt integreras med befintliga system. Med rätt verktyg för samarbete, lagring och fildelning får företag en bättre förståelse för hur man faktiskt jobbar på bästa sätt och utnyttjar sin fulla potential.

Enkelt, spårbart och alltid tillgängligt

gI vår digitala värld, där ett företags data delvis kan vara den mest värdefulla resursen, behövs systemstöd som håller måtten. Intelligenta verktyg som kan hantera en avancerad data- och dokumenthantering med hög säkerhet, spårbarhet och tillgänglighet. Man behöver lösningar som lever upp till interna krav, allt från admin-kontroll och revisionsrapporter till samarbetsfunktionalitet. Verktyg som verkligen underlättar det digitala arbetsklimatet genom att låta företagets anställda dela och interagera filer internt och externt, oavsett plattform och utan risk. 

Att flytta företagets data och dokumenthantering till molnet gynnar en produktiv och samarbetsbenägen arbetsmiljö men det krävs att man har kontroll. Något som är avgörande för de allra flesta företag idag och i framtiden som verkar för ett digitalt arbetsklimat.


Fakta om Box: Data krypteras i överensstämmelse med gällande dataförordningar, ger full kontroll och överblick, samt är tillgänglig på ala plattformar. Box.com.


Texten är skriven av: Sara Alvin-Hansson.