Open in new tab

Debatt: Därför är hållbar AI det nya CSR

Data och AI är den största drivkraften i detta skede av digitaliseringen.

Mängden data ökar exponentiellt samtidigt som data från olika källor lagras och bearbetas allt billigare. Detta gör att algoritmer lär sig snabbare och fattar smartare autonoma beslut än någonsin tidigare.

Avgörande för svenska företag är hur de använder stora datamängder och AI för att skapa värde. Ur ett konkurrensperspektiv växer gapet mellan de som omfamnar möjligheterna och de som väljer status quo. .

De kortsiktiga vinsterna kopplade till AI kan vara lockande men kan också skapa en kedja av negativa konsekvenser. . Organisationer når enorma effektivitetsvinster inom sina verksamheter med hjälp av AI. Till exempel genom bättre sjukdomsdiagnostik inom vården, robotar som utför för människan riskfyllda uppgifter inom industrin och lagerhantering inom handeln som minskar ledtider.

Lojala kunder skapas genom personifierade dialoger och rekommendationer. Kunder ger ifrån sig sin beteendehistorik och får olika förslag på tjänster som hen ibland inte visste att hen behövde.

Dessa tjänster sparar tid, pengar och minimerar risker i vardagen.


Läs hela artikeln →
digital.di.se