Open in new tab

Dataskydd och AI i offentlig sektor oroar svenskarna

Samtidigt går åsikterna isär kring ny teknik så som artificiell intelligens (AI).

Fler än var tredje är skeptisk till att låta AI ersätta vissa arbetsuppgifter, särskilt inom vård och omsorg. Det visar en ny SIFO-undersökning om digitalisering inom offentlig sektor.

Undersökningen genomfördes bland 1000 svenskar och visar att majoriteten, 70 procent, överlag är positiva till den pågående digitaliseringen inom myndigheter, kommuner och landsting. Införandet av AI för att utföra arbetsuppgifter som hittills hanterats manuellt av offentligt anställda är dock något som verkar dela svenskarna – 30 procent ställer sig positiva och 36 procent negativa till utvecklingen.

– Kunskapen om AI är fortfarande relativt låg. De allra flesta känner inte till att tekniken redan används för att analysera stora mängder data och forma förebyggande insatser inom till exempel vård och omsorg.

Samtidigt har diskussionen om AI till stor del kretsat kring jobb som försvinner, när vi istället borde fokusera mer på hur tekniken kan hjälpa oss att vässa välfärden. Här behöver näringsliv, akademi och myndigheter samverka för att tydligare förklara hur AI kan komplettera våra mänskliga förmågor i syfte att skapa ett smartare samhälle med bättre tjänster för medborgarna.

de flesta ännu ovetande om stärkta rättigheter.


Läs hela artikeln →
it-halsa.se