Data, analys och en vass infrastruktur

IDC förutspår att år 2020 kommer vårt digitala universum att nå 40 zettabytes (ZB), vilket är 40 biljoner GB data – eller 5200 GB data för varje människa på jorden. Datamängderna ökar i alla branscher och vi vet att data är en oerhört värdefull tillgång för varje företag. 

 Det är svårt att hinna analysera och dra nytta av all data tillräckligt och det är inte alla företag som har den stabila infrastruktur som krävs för att kunna hantera den ständigt växande datamängden. Och det oavsett om det rör sig om att lagra data, eller om att analysera och få insikt från den stora datamängden.

Vår digitala värld skapas data överallt, från trafikmönster och nedladdning av musik till webbhistorik och sjukhusjournaler. Det är när data registreras, lagras och analyseras som den bidrar till den teknik och tjänster som världen är beroende av varje dag. Big Data driver på andra områden, och öppnar upp nya möjligheter som vi tidigare bara kunnat drömma om

Analysverktyg

IT-marknaden är på tårna naturligtvis. Analysverktyg är nycket till att få ut värdet av alla den där datan vi sitter på (och/eller köper in från andra): Så kallade BI system blivit ett av de starkast växande segmenten på IT marknaden. 

Processen kring Business Analytics har blivit ett viktigt verktyg för att hjälpa till att bemästra datat då mängden information som finns tillgänglig har exploderat i form av volym, hastighet, trovärdighet och variation. 

De traditionella medel som tidigare använts för att analysera data, i allmänhet baserat på en bas av relationsdata och rapportverktyg, visar sig brista i kapacitet och dessutom inte vara kostnadseffektiva för företagens mycket stora datamängder. Med rätt plattform för att hantera, analysera och lagra data är företag rustade för dagens och framtidens datamängder.

Infrastrukturen

För att lyckas måste företag och organisationer också planera och budgetera för en hållbar infrastruktur som samlar allt data så att den snabbt finns tillgänglig vid behov. Att snabbt ha tillgång till en gigantisk mängd data om kundbeteende och kundinteraktion kan ge värdefull insikt för hur ett företag ska organiseras men kräver en infrastruktur anpassad efter behov.

En flexibel organisation som agerar snabbt på förändringar och snabbt driver innovation och kundnöjdhet kan omvandla data till en omfattande och pålitligt informationsbas. Med den analytiska förmågan berikas inte bara organisationens värde, den kan också bli nyckeln till framgång och hjälpa till att planera: långsikt, taktiskt, stegvist och kostnadseffektivt. 

Läs mer om de 4 V:na.


Texten är skriven av Sara Alvin-Hansson

Läs nästa artikel

Top AI, Machine Learning and Analytics Trends for 2019 and beyond

Läs nästa: Top AI, Machine Learning and Analytics Trends for 2019 and beyond