Open in new tab

Därför överlever bara anpassningsbara företag digitaliseringen

Digitalisering, i kombination med globalisering, är som en tsunami som sköljer över vårt samhälle och företagande.

En våg av enorm kraft som bryter ner det traditionella. Det är en utveckling där information, kapital, tjänster och produktionsmedel med lätthet flödar fritt över nationella, kulturella och företags gränser och omdefinierar spelreglerna.

Men varför är vissa företag mer framgångsrika än andra när det gäller digital transformation? Det finns faktiskt ett samband mellan tur och framgång på den digitala marknaden.

Alla företag har lika mycket tur och otur när det gäller möjligheter och hot på marknaden. Men faktum är att vissa företag har möjligheten att snabbt agera för att maximera eller minimera effekten av möjligheterna och hoten – medan andra inte har möjligheten att påverka utfallet.

Det finns sex gemensamma faktorer, baserat på vår erfarenhet, som beskriver framgångsrika företag i digital transformation. Faktorer som möjliggör snabb reaktion på trender, möjligheter och hot.

En gemensam tydlig digital vision för företaget och ledningsgruppen.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se

Läs nästa artikel

Datorer är värdelösa på tid – det leder till stora problem

Läs nästa: Datorer är värdelösa på tid – det leder till stora problem