Open in new tab

Därför är digital personalisering ett måste för e-handeln

Varje kund vill också bli sedd som den individ han eller hon är.

Därför är digital personalisering helt nödvändig för e-handelsföretagens konkurrensförmåga. Krav på personalisering ställer handeln inför nya utmaningar – och det är de företag som känner sig stimulerade, inte hotade, som klarar sig bäst.

Den första utmaningen är att se till att konsumenten hittar det hen söker, i rätt storlek, färg, utförande och så vidare. Och dessutom – förstås – att varan finns tillgänglig för snabb leverans.

Det kräver god planering och pålitliga prognoser för tillgång och efterfrågan samt ständig koll på sortimentet – allt i realtid. Den andra utmaningen är att presentera sina varor på samma sätt i alla kanaler.

Det som gäller i mobilappen måste också gälla på hemsidan, i reklamen – och den fysiska butiken. Den tredje utmaningen är den kanske svåraste – att utveckla kundinformation ner på individnivå.

Konsumenter idag, särskilt de yngre, vill bli sedda och, inte minst, ihågkomna som de personer de är.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se