Open in new tab

​Cheferna avgörande för nordiska IoT-framgångar | IT-Finans.se

Men för att lyckas är ledningens stöd och engagemang helt avgörande.

Det visar en ny nordisk IoT-rapport från IDC som tagits fram. För knappt 20 år sedan användes termen "Internet of Things" för första gången av teknikpionjären Kevin Ashton för att beskriva kopplingen mellan internet och fysiska objekt.

Sedan dess har intresset ökat snabbt och i dag använder 40 procent av nordiska företag teknik för sakernas internet. Det framkommer i IDC:s nya undersökning av cirka 200 stora och mellanstora företag i Norden. Lyckade projekt bygger på digital ledning.

Mer än hälften av de företag där IoT-initiativen redan från start stöttats av ledningen uppger att deras arbete varit mycket framgångsrikt. Det gäller för mer än 60 procent av de företag som har en CDO (Chief Digital Officer) som driver utvecklingsarbetet.

– När IoT ska vara en del av verksamheten är det nödvändigt att göra större organisatoriska förändringar. IoT ska vara en del av företagets samlade digitala transformation och det kräver bland annat att medarbetarna kan höja sin kompetens.


Läs hela artikeln →
it-finans.se