Bristkompetenser i gränslandet mellan IT, innovation och verksamhetsförändring

I Radars rapport ”I orkanens öga” (november 2018), konstateras att IT-organisationernas finansiella osäkerhet vid konjunktursvängningar minskar dramatiskt när verksamheten lyckats dra fördelar från hela intressentlandskapet. Den kompetensbrist vi har pratat om några år nu, ser inte heller ut att uppstå.

Radar skriver "bristen på IT-kompetens inte är ett större hot om ny teknik utnyttjas rätt i framtiden". Däremot ökar efterfrågan på komeptenser som befinner sig i gränslandet mellan IT, innovation och verksamhetsförändring.

Genom att se den nya tekniken och det nya ekosystemet med den gamla marknadens glasögon, hävdar alarmister att över 70 000 ”experter” kan komma att saknas i det svenska IT-ekosystemet år 2023. Radars analys ger ett annat resultat.

I det nya ekosystemet krävs betydligt färre timmar där den nya tekniken som levereras som tjänst skapar ett högre värde per arbetad timme – under förutsättning att vi gör rätt och använder ny teknik effektivt. Samtidigt fortsätter behovet av kompetensväxling att öka tillsammans med dagens matchnings-problematik runt kompetens.

Mer information på Radars webb.