Open in new tab

Branschen skriker efter kompetens – men vad gör it-bolagen själva?

Att det finns en kompetensbrist inom IT branschen, speciellt inom extra heta områden som exempelvis AI och säkerhet, har knappast undgått någon.

Om man nu skulle ha missat det kan man ställa en fråga till i princip vilket it-konsultbolag som helst, och de skulle sväva ut i långa haranger om jakter med ljus och lykta, att det är risk att Sverige hamnar efter och att vi måste utbilda fler ingenjörer. Plus givetvis den ständiga signalen om att just det här bolaget måste rekrytera extra mycket folk eftersom det går så rekordbra just nu.

Men vad gör de då själva för att motverka kompetensbristen? Tittar man på utvecklingen för hur mycket pengar som läggs på it-utbildning av personal så kan man konstatera att det inte är där ordet kompetensbrist kommer lysa starkast.

Tvärtom håller sig utbildningssatsningen på en ganska stabill nivå över tid. I analysföretaget IDC:s mätning av hur mycket som läggs inom kategorin IT Education and Training så ligger det på en genomsnittlig tillväxt på 2,5 procent per år.

Och prognoserna för de kommande åren vittnar om att den nivån kommer att hålla i sig. Den genomsnittliga tillväxten för området IT Services totalt sett är 1,6 procent under samma period, så utbildnings- och kompetensutvecklingspengen växer i alla fall mer än marknaden totalt.

Men med den bristsituation som råder är det långt ifrån tillräckligt.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se