Open in new tab

Blockkedja ska säkra miljarder till nya heta trenden

Intresset för gröna obligationer har de senaste åren ökat explosionsartat och vid årsskiftet var det samlade värdet 300 miljarder dollar, motsvarande 2.

600 miljarder kronor. Utbudet motsvarar i dag mindre än 1 procent av värdet på alla utgivna obligationer.

Det beror bland annat på att de är dyra att emittera, enligt Cecilia Repinski, grundare av Stockholm Green Digital Finance. "Emittenter av gröna obligationer både i Sverige och på tillväxtmarknader antyder att det kostar mer än det smakar. Det är ett marknadsmisslyckande.".

Stockholm Green Digital Finance är icke-vinstdrivande och arbetar med att öka gröna investeringar genom tekniska innovationer. "De senaste två åren har allt fler aktörer tydligare börjat se kopplingen mellan hållbarhetsrisker och finansiella risker", säger Cecilia Repinski, som sedan tidigt 2000-tal har arbetat inom grön finans.

Hon såg att viljan fanns, men att det fortfarande var svårt att finna tillförlitliga gröna investeringar. Det var där Stockholm Green Digital Finance kunde fylla en lucka, bland annat genom det blockkedjebaserade flaggskeppsprojektet Green Asset Wallet, som finansieras av tyska staten och beräknas vara färdigställt i slutet av året.


Läs hela artikeln →
www.di.se