Open in new tab

Big data via mobilen

Forskare vid Thasos Group på MIT har utvecklat en plattform som samlar in och bearbetar anonymiserade platsdata från hundratals miljoner mobiltelefoner dagligen och extraherar information om användarnas konsumtion, sysselsättning och beteenden.

– Vi bearbetar upp till 3 till 5 terabyte data per dag och använder uppgifterna för att mäta ekonomiska aktiviteter, till exempel hur många människor besöker en affär eller en kommersiell egendom, hur många människor som arbetar eller reser och hur många timmar man vistas på en fabrik, säger Thasos chefsforskare Pan. Denna kvantifierbara information är värdefull för investerare, företag, politiker, ekonomer och andra som behöver en djup ekonomisk förståelse för olika sektorer i realtid. 17 PROCENT FLER KUNDER. Ett exempel på användning är Amazons förvärv av den ekologiska livsmedelskedjan Whole Foods som följdes av sänkta priser.

Något som också påverkade konsumenternas beteende enligt en rapport från Thasos. Användarplatsdatan visade att antalet kunder ökade med 17 procent och att 15-24 procent av dem kom från konkurrende butiker i närområdet. – Med hjälp av generiska rörelsemönster kunde vi bland annat notera att några av de nya kunderna aldrig besökt Whole Foods tidigare, säger Pan. Forskarna ser fler möjliga användningsområden för plattformen.

Till exempel skulle politiska beslutsfattare kunna använda informationen för att i realtid följa hur olika skatteförändringar påverkar våra vanor och konsumtionsmönster. Källa: MIT.


Läs hela artikeln →
www.voister.se