Open in new tab

Big data bra för hälsan

När SOS Alarm blickar in i den alltmer digitaliserade framtiden finns det stora utvecklingsområden inom e-hälsa och preventiva insatser med möjliga vinster att hämta.


Läs hela artikeln →
www.voister.se