Att effektivisera- nästa stora potential

Sedan industrialismens begynnelse har företag strävat efter att effektivisera sin verksamhet så mycket som möjligt. När vi pratar om att effektivisera en industri så tänker vi osökt på robotar och löpande band etc. Det är givetvis helt korrekt och i denna text kommer jag kort att beröra hur organisationer av olika slag (det vill säga, inte enbart vinstdrivande företag) genom åren jobbat med att effektivisera. Faktum är att man effektivisera verksamheter på olika sätt. 

Industriell effektivitet

Många tänker på industriell effektivitet när vi talar om att effektivisera ett företag, de mest påtagliga exemplen är kanske det löpande bandet och senare robotar. Det senare förutsatt det tidigare och löpande bandet förutsattes av ett effektivt och exakt mätsystem.
Att effektivisera industriella processer har gjort mycket för det samhälle vi känner till idag, men dess potential är inte längre så stor.

Logistisk effektivitet

Just-In-Time, smarta lager, lager hos kund, lager hos leverantör med mera, är bara några exempel på hur vi idag effektiviserat supply chain, vilket givetvis har påskyndat utvecklingen ytterligare. Effektiviseringen gör att priserna kan pressas och man kan producera mer i de tillverkningsenheter som man har.
Att effektivisera logistiken har varit och är fortfarande viktigt, men dess potential är inte lika stor idag som då man införde det.

Ekonomisk effektivitet

Även ekonomiska processer kan effektiviseras, vilket för vissa företag kan ha mer påverkan än andra. Men här lägger jag in cash management, lease-back lösningar, finansiering, factoring med flera. Att räntan för pengar i bolaget kan vara större än utanför eller vice versa skapar stora möjligheter att effektivisera hanteringen av pengars värde. Men likt övriga områden så är det mesta gjort och potentialen för att effektivisera ytterligare är begränsad.

Organisatorisk effektivitet

Att fokusera på kärnverksamheten och skydda den är något som man pratat om under lång tid. Definitionen av vad som är ens kärnverksamhet har även den varierat. Men att anställa och ombesörja tjänster som kan ses som hygienfaktorer i en verksamhet är för de flesta ineffektivt. Att outsourca receptionister, HR, ekonomipersonal, kundtjänst etc. är idag mycket vanligt. Men även tjänster som ligger kärnverksamheten närmre outsourcas allt mer.

Potentialen att bli mer effektiv som organisation genom organisatorisk effektivitet finns fortfarande, precis som på de övriga exemplen, men likt de övriga exemplen så är stora delar av potentialen redan utnyttjad.
Om man inte nyttjar lämpliga effektiviseringsområden likt dem ovan, så riskerar man att dras med onödiga kostnader som tynger ner verksamheten och resultatet. Det är därför viktigt att reflektera över hur väl man använder sig av dem.

Men om nu dessa områden för de flesta redan är utnyttjade vad finns det då för nya områden för effektivisering? Det finns säkert en hel del som jag inte känner till, men det område som jag vet om och som jag dessutom vet har en mycket stor, men dold potential, är det vi kallar för social effektivitet.

Social effektivitet

Det är näst intill skrämmande hur ineffektiva tjänsteföretag och tjänstedelen av ett industriföretag samt offentliga verksamheter är avseende detta. Hur nyttjar vi kompetens till exempel? Är alltid den högsta kunskapen den bästa kompetensen? Eller tar vi vara på personers kompetens som ligger utanför deras, för stunden innehavda roll?

Hur jobbar vi med innovation, tas nya idéer upp och får de chansen att förädlas till något som ger värde tillbaka till organisationen? Det finns otroligt många frågor likt dessa och att beröra hur effektiva våra interna möten är, kan få de flesta att uppgivet titta upp i taket. Tänk om alla på mötet var förberedda och redan varit delaktiga i mötets väsentliga frågor så att merparten av mötestiden kan användas för beslut eller utveckling.

Enligt min mening är detta den just nu största potentialen avseende effektivisering som dessutom kan ge påtagliga produktivitetsvinster. Låt mig avsluta med att påminna om att det inte räcker med att enbart effektivisera, du måste effektivisera rätt sak utan att det sker på bekostnad för något annat, det vill säga att något annat blir mindre effektivt.

Det är således möjligt att bli mer effektiv på att göra fel sak, vilket knappast gör verksamheten mer effektiv. Det är ett av skälen till att vi alltid rekommenderar våra kunder att göra en behovsanalys tillsammans med oss.


egbs consulting AB EGBS är ett IT-konsultbolag, affärsanalys, digitalt samarbete, beslutsstöd samt sälj- och kundhantering. 


Texten är skriven av Jonas Möller