Open in new tab

Artificiell intelligens når kokpunkten – så mycket ökar investeringarna

Många branscher investerar aggressivt i projekt som utnyttjar AI-mjukvara, konstaterar analysföretaget IDC i den här globala undersökningen.

I år väntas alltså investeringarna öka med 54 procent till 19,1 miljarder dollar – och därefter fortsätter det. Den årliga snittökningen fram till 2021 väntas ligga på 46,2 procent, vilket skulle innebära att området då omsätter 52,2 miljarder dollar.

IDC uppskattar vidare att 40 procent av alla initiativ inom digital transformation kommer att använda sig av AI-tjänster redan nästa år, och två år senare väntas samma siffra vara 75 procent. Om man tittar på olika branscher så väntas detaljhandeln ta över ledartröjan från bankerna redan i år.

Retailkedjor väntas investera 3,4 miljarder dollar i år i AI, bland annat i form av automatiserade kundtjänstbottar, shoppingexpertis och produktrekommendationer. Bankerna följer tätt inpå med investeringar på 3,3 miljarder, där mycket handlar om intelligenta säkerhetssystem och bedrägeriskydd, men också system för rådgivning och rekommendationer.

Tredje största bransch inom AI-investeringar är tillverkningsindustrin, som har stor användning av system för automatiserat underhåll och kvalitetshantering.  Fjärde störst är hälso-och sjukvård, som har stort behov av system för diagnoser och behandlingar.

Geografiskt går USA i bräschen och väntas stå för mer än tre fjärdedelar av alla investeringar i kognitiva/AI-system under 2018.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se