Open in new tab

Analys: Då dör e-posten

Smarta fabriker, genombrott för blockkedjetekniken och skenande personalkostnader i Silicon Valley. 2018 blir året då datorer börjar förstå omgivningen, augmented reality (förstärkt verklighet) blir vardag och datorns förmåga att känna igen, förstå och översätta internationella språk får godtagbar kvalitet.

Även arbetsplatserna kommer att genomgå stora förändringar, spår Bullhound. Användningen av informella meddelandeverktyg som Slack ökar radikalt i tjänstemannayrken, medan e-postanvändningen beräknas avta i USA år 2018 och går mot en långsam död. Inom tillverkningssektorn kommer ny teknik att förbättra effektivitet och produktivitet.

Bullhound tror att utvecklingen kommer att resultera i smarta fabriker och en heltäckande Industri 4.0. Skenande personalkostnader i teknikcenter som Silicon Valley kommer att leda till nya sätt att rekrytera talanger.

Företagen kommer att lägga ut arbete till nya platser och lägre levnadskostnader gör vissa städer mer attraktiva. En stor utveckling spås i Asien. 2018 blir året då mobilanvändandet överstiger tv-tittandet i Kina, enligt Bullhound. Företaget tror även att myndigheterna kommer att öka sin granskning av exempelvis online-annonsering.

I rapporten går Bullhound även igenom förra årets trendspaning och bedömer sin egen träffsäkerhet. Företaget ger sig självt gott betyg för spaningen inför 2017 med sju korrekta förutsägelser och tre delvis korrekta.


Läs hela artikeln →
www.nyteknik.se