Open in new tab

AI-kapplöpning mellan Europa, USA och Asien – EU ska investera för 200 miljarder

Den digitala kapplöpningen är igång och Europa ligger efter.

USA och Asien satsar var och en mer än tre gånger mer på AI. Andres Ansip, EU-kommissionär för den digitala inre marknaden pekar på en rapport från McKinsey som visar att den privata finansieringen av AI låg på 25–35 miljarder kronor 2016, jämfört med 100 miljarder kronor i Asien och 180 miljarder kronor i USA. Men nu höjer EU-kommissionen målen och siktar på att de totala investeringarna på AI ska nå drygt 200 miljarder kronor i slutet av 2020. – På samma sätt som ångmotorn och elektriciteten en gång gjorde, omvandlar AI vår värld.

Det skapar nya utmaningar som Europa måste möta tillsammans för att AI ska lyckas och fungera för alla, säger Andrus Ansip, EU-kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. Kommissionen höjer AI-investeringarna i det pågående forskningsprogrammet Horizon 2020 med nära 16 miljarder kronor, en ökning med 70 procent.

En satsning som förväntas utlösa ytterligare 26 miljarder kronor från olika partnerskap mellan offentligt och privat inom exempelvis big data och robotik. Parallellt med EU:s centrala satsning satsar även medlemsländerna själva på AI – inte minst Frankrike där president Macron nyligen lovade att satsa motsvarande 16 miljarder kronor.

Och även i Sverige görs AI-investeringar. Tre miljarder har satsats på ett forskningsprogram på AI, Wallenberg autonomous systems and software program, WASP, som pågår till 2026.  Av det kommer en miljard från Wallenbergs stiftelse.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se

Läs nästa artikel

Top AI, Machine Learning and Analytics Trends for 2019 and beyond

Läs nästa: Top AI, Machine Learning and Analytics Trends for 2019 and beyond