Open in new tab

79 procent av marknadsförare har AI som nyårslöfte

Detta enligt en undersökning från Forrester Research som gjorts på uppdrag av Sizmek, världens största oberoende annonsplattform.

Enligt den menar 79 procent av marknadscheferna att de förväntar sig ett ökat användande av AI inom marknadsföring under de kommande 12 månaderna – något som kan ses som ett betydande nyårslöfte för företag världen över. Undersökningen från Forrester, 'The Next Wave of Digital Marketing is Predictive', har samlat in svar från över 500 beslutsfattare inom marknadsföring i sex olika länder.

Tillsammans ansvarar de för 1,2 miljarder dollar i annonsbudget. Studien visar att AI kommer att förändra morgondagens marknadsavdelning på följande sätt: Möjliggör för marknadsförare att till fullo utnyttja de oceaner av data som finns tillgängliga genom att automatiskt bearbeta den och da fram insikter som tidigare inte varit tillgängliga.

Ger marknadsförare möjligheten att leverera skräddarsydda kampanjer med mer relevanta budskap baserat på kundens egna preferenser. (85% av de svarande kommer att prioritera personanpassning under de kommande 12 månaderna)Effektiviserar genomförandet av kampanjer genom optimering av hela kundresan, samt förbättrar kampanjernas prestanda och företagets ROI. Samtidigt är inte alla marknadsförare redo för en AI-baserad inriktning mot marknadsföring.

Medan 62 procent angav att de har en tydlig vision för hur deras avdelning kan implementera AI svarade samtidigt 67 procent att deras avdelningar saknar de nödvändiga kunskaperna som krävs för att utnyttja maskininlärning och artificiell intelligens.


Läs hela artikeln →
it-retail.se