Open in new tab

300 000 gånger mer data i AI-modeller

OpenAI är ett ej vinstdrivande amerikanskt företag som grundades 2015, med syftet att bidra till utvecklingen av artificiell generell intelligens (AGI).

AGI innebär att skapa en komplett ersättning för människor, vad gäller intelligens. Bland grundarna av OpenAI märks Teslachefen Elon Musk. Nu har OpenAI publicerat en undersökning om hur mycket data som används för träning av "de allra största" AI-modellerna. Det är häpnadsväckande siffror som presenteras.

Sedan 2012 har mängden data som används av de största modellerna fördubblats efter 3,5 månader. Det ger en total ökning fram tills nu på ungefär 300 000 gånger, i medeltal.

Mätetalet som används är det något komplicerade petaflop/s-day (pfs-day). En pfs-day innebär att 10 upphöjt till 15 neurala nätoperationer per sekund utförs under en dag.

Det ger ungefär 10 upphöjt till 20 operationer på en dag. 2012 var resultatet för den största modellen mindre än 0,01 pfs-day.


Läs hela artikeln →
techworld.idg.se