Open in new tab

29 procent av småföretagen upplever en ökad konkurrens genom digitaliseringen | IT-Finans.se

Företagens syn på framtiden för de jobb som utförs idag varierar kraftigt mellan olika branscher.

Inom konsultverksamheter, hotell och restaurang och nöjen tror en majoritet på fler jobb. Samtidigt räknar företag inom handel och tillverkningsindustri med att arbetstillfällena inom deras typ av verksamheter kommer minska under de närmaste fem åren. .

Olika framtidsprognoser har visat att mellan 10 och 50 procent av dagens jobb kommer att ersättas av robotisering, automatisering och AI inom 20 år. Men ny teknik och nya affärs-modeller skärper redan nu konkurrensen kraftigt.

Dock varierar effekterna mellan olika branscher. Inom tillverkningsindustrin, handel och transport upplever över 40 procent ett ökat konkurrenstryck från digitaliseringen, medan motsvarande andel är 15 procent inom byggindustrin.

Det visar en undersökning bland 1 000 småföretag som Swedbank och Sparbankerna genomfört med hjälp av Sifo. Som företagare kan du inte blunda för den snabba tekniska utvecklingen. Grunden för hur varor och tjänster produceras och distribueras förändras snabbt och kommer att påverka alla branscher.


Läs hela artikeln →
it-finans.se