Digitaliseringen, en affärsomvandling som händer nu!

En digital värld kräver digitala plattformar. Just nu ser många företag över sina processer att automatisera, utveckla och förbättra verksamheten för att anpassa den till dagens digitala affärsomvandling, digitaliseringen. Välkommen till Digitaliserat.nu! En kunskapsportal där du som ska eller har digitaliserat verksamheten kan utvärdera kring möjligheterna.
LÄS MER
VILKA ÄR VI?

Pedab är en IT-distributör som samarbetar med en kanal av partners och ledande leverantörer som alla tagit sig an digitaliseringen. Vi levererar produkter och lösningar till företag som ser fördelarna med att driva sin verksamhet digitaliserat. Vi har startat Digitaliserat.nu för att hjälpa dig som utvärderar kring de digitala IT-trenderna. Vi lyfter våra partners och våra leverantörers lösningar och hoppas kunna leda dig fram till rätt investering med hjälp av intressant relevant innehåll.

LÄS MER
powered_by_pedab_logo
BLOGGEN

Från segment till personas med hjälp av IBM Design Thinking

Det är centralt i IBM Design Thinking att INTE utgå från vad vi TROR att användarna vill ha eller ens från vad de uttryckt i enkäter eller traditionella intervjuer – eftersom sådana tenderar till att missa alternativa sätt att möta verkliga behov. Henrik Dahlin, Design Thinker på IBM gästar vår blogg.

4 viktiga punkter att säkerställa kring GDPR

Dataskyddsreformen och GDPR medför en hel del förändringarna. Bland annat kräver reformen att företag, myndigheter och organisationer i god tid måste påbörja sitt förberedelsearbete för att säkerställa att behandling av personuppgifter lever upp till de nya kraven. Här är 4 viktiga punkter enligt Jonatan Seeskari, biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl.

Att förbereda sig för GDPR

Det är viktigt att säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtal uppfyller kraven i GDPR. Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden behöver granska sin verksamhet och genomföra en rad förändringar och uppdateringar inför maj 2018 när EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) börjar tillämpas.

PODDEN
  • Telecom Expense Management

Pod #24 – Telecom Expense Management, få kontroll på dina kommunikationskostnader

Detta avsnitt av Digitaliserat handlar om Telecom Expense Management. Datakommunikation blir allt mer [...]

Pod #23 – GDPR och Dataskyddsreformen

Dataskyddsreformen träder i kraft 2018 och påverkar alla på olika plan, både juridiskt och tekniskt och kommer att beröra både företag och individer. Just därför har vi bjudit in en riktig expert till podden. Vi pratar om GDPR och dataskyddsreformen med Jonatan Seeskari, biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl.

Pod #22 – Att flytta stora datamängder över stora avstånd

Big Data är något vi pratar mycket om här på Digitaliserat för det är ett hett ämne, nu vill vi prata om hur vi hanterar det. Växande datamängder, gigantiska filer och brådskande projekt. Allt ska snabbt och säkert flyttas och överföras långa distanser med ljusets hastighet.

TRENDER

Mobilitet och BYOD

Oavsett om verksamheten har en strategi för mobilitet och BYOD så kan man vara säker på att de anställda i det privata redan gått över till att utföra aktiviteter när och var de finner det lämpligt och inte längre vara styrda till en viss plats för en viss uppgift. Många gånger så utförs aktiviteter genom att börja på en mobil enhet och trenden går mot att fler aktiviteter också avslutas mobilt när tjänsterna blivit allt mer anpassade till formatet och mobila enheter.