Digitaliseringen, en affärsomvandling som händer nu!

En digital värld kräver digitala plattformar. Just nu ser många företag över sina processer att automatisera, utveckla och förbättra verksamheten för att anpassa den till dagens digitala affärsomvandling, digitaliseringen. Välkommen till Digitaliserat.nu! En kunskapsportal där du som ska eller har digitaliserat verksamheten kan utvärdera kring möjligheterna.
LÄS MER

En IT-relaterad Podcast

,

Med den digitala, mobila individen som söker efter värdefull kunskap i åtanke togs beslutet att utöka vår kanal med en podcast. Vi ville höja upplevelsen på vår kunskapsportal och nå ut med information på ett nytt sätt till de som inte alltid har tid och lust att läsa. Lyssna på digitaliseringens experter i vår Podcast.

Prenumerera på vår blogg

Ska du eller har du digitaliserat affärsverksamheten? Prenumerera på vår blogg för att ta del av intressanta insikter från partners, leverantörer och andra inspirerande personer i branschen. Vad säger analytikerna, vad är det som gäller just nu och hur kan vi smartast spendera vår IT-budget?

VILKA ÄR VI?

Pedab är en IT-distributör som samarbetar med en kanal av partners och ledande leverantörer som alla tagit sig an digitaliseringen. Vi levererar produkter och lösningar till företag som ser fördelarna med att driva sin verksamhet digitaliserat. Vi har startat Digitaliserat.nu för att hjälpa dig som utvärderar kring de digitala IT-trenderna. Vi lyfter våra partners och våra leverantörers lösningar och hoppas kunna leda dig fram till rätt investering med hjälp av intressant relevant innehåll.

LÄS MER
powered_by_pedab_logo
BLOGGEN

Ordning och reda på den digitala arbetsplatsen

Vi befinner oss i en spännande tid där det mesta sker digitalt, så även vårt sätt att arbeta. Den digitala arbetsplatsen ger oss enorma möjligheter och stor frihet men den har också sina utmaningar. Här behövs ordning och reda och system som ser till att den allt mer digitala, mobila, ständigt uppkopplade arbetsdagen fungerar.

Digitalisera verksamheten med smarta tjänster

Det finns en vilja bland företag att skapa innovation och konkurrensdrivande förändring genom att digitalisera och med smarta tjänster går det att tänka stort men börja småskaligt.

Att effektivisera- nästa stora potential

Sedan industrialismens begynnelse har företag strävat efter att effektivisera sin verksamhet så mycket som möjligt. Men det gäller att effektivisera rätt sak på rätt sätt utan att det sker på bekostnad för något annat, det vill säga att något annat blir mindre effektivt.

PODDEN

Pod #18 – Att digitalisera en fysisk miljö

I det här avsnittet av Digitaliseratpodden träffar vi Olle Larsson, byggentreprenör och VD på Wenngarn Group som tog initiativet att digitalisera en historisk plats. Vi träffar också Jonas Möller, försäljningschef på Egbs Consulting AB som fick uppdraget att stötta den digitalisering som skulle bevara och berätta 1000 år av historia men också kunna skapa historia 1000 år framåt.

Pod #17 – Internet of things förändrar världen

Välkommen till den kognitiva eran! En era där självlärande teknik stöttar företag att tänka nytt och genomföra stora förändringar. Med hjälp av kognitiva system kan människan och maskinerna jobba ihop och tillsammans skapa en helt ny värld. Vi pratar om IOT, Internet of things, och hur man skapar affärsvärde genom att låta den kognitiva tekniken integreras i just: ”saker”.

Pod #16 – Digitalisering och Licenshantering

Alla IT-investeringar är sprungna ur affärsmöjligheter. Det finns ett behov att med hjälp av IT få ett problem löst, att utveckla verksamheten, bli mer digital eller vinna marknadsandelar. Men det krävs strategier för hur man också hanterar infrastrukturen, mjukvaran och de licenser som man införskaffar för att kunna genomföra digitaliseringsprocessen.

TRENDER

IT-säkerhet

Trenderna inom digitaliseringen och dess teknik bär med sig nya möjligheter men också nya hot, faror och komplikationer. Det blir därför allt viktigare att se över IT-säkerheten och koncentrera sig på att hitta sätt att bemöta de hot som cirkulerar omkring oss.

Analytics

,

Intresset kring Analytics har tagit fart det senaste åren och möjligheterna är oändliga. Genom att analysera de stora datamängder som producerats kan vi helt plötsligt få nya värdefulla insikter.